Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-theme.php on line 554 Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-theme.php on line 595 Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-theme.php on line 535 Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-theme.php on line 544 Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 960 Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 980 Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 992 Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 1003 Deprecated: Return type of WP_Block_List::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 151 Deprecated: Return type of WP_Block_List::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 175 Deprecated: Return type of WP_Block_List::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 164 Deprecated: Return type of WP_Block_List::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 186 Deprecated: Return type of WP_Block_List::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 138 Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetExists($index) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 75 Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetGet($index) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 89 Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetSet($index, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 110 Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetUnset($index) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 127 Deprecated: Return type of WP_Block_List::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 199 Deprecated: DateTime::__construct(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/script-loader.php on line 333 Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /customers/0/3/b/econef.org/httpd.www/knowit-slask/wordpress/wp-includes/class-wp.php on line 173 Project | Econef

Project

 

QE2A7694

BAKGRUND

Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år. Medellivslängden är enligt Unicef 58 år och 5,8 procent lever med HIV/AIDS. Det är en av anledningarna till att många barn, enligt Unicef 3 miljoner, inte har några föräldrar och därmed sällan någon som ser till att de får den vård, omsorg, kärlek och utbildning som behövs för en ljus framtid.

Econef Tanzania är en oberoende NGO, en icke-statlig organisation i Jua kali, utanför Arusha i norra Tanzania. Organisationen drivs av Caroline Nicholas och finns till för att förbättra levnadsförhållandena för föräldrarlösa barn i närområdet. Alla barn som bor hemma hos Caroline, där verksamheten bedrivs, har olika historier. Vanligast är att de förlorat föräldrar på grund av HIV/AIDS och sedan lämnats åt sitt öde. Med hjälp av ekonomiskt stöd från privata donatorer har Econef Tanzania möjlighet att erbjuda grundtrygghet för barnen på barnhemmet i Jua kali. Caroline har sett till att barnen har någonstans att bo, att de får mat och tillgång till sjukvård och utbildning. Då drömmen är att kunna hjälpa fler barn är ett nytt, större barncenter med plats för fler barn nödvändigt.

Econef-Sverige är en insamlingsstiftelse som arbetar för att samla in pengar till projektet att bygga ett större barncenter, så att drömmen om att hjälpa fler barn kan förverkligas.

Se Caroline Nicholas själv beskriva organisationen och projektet:

Barnen som bor på Econef orphanage center i Jua Kali:

Insamlingsstiftelsen Econef Sverige har sett till så att organisationen i Tanzania har kunnat anskaffa land några mil bort från befintliga barnhemmet där det nya barncentret byggs, med ordentliga skollokaler, sovsalar för fler barn samt jordbruk, och därmed successivt bygga upp en mer självständig verksamhet. I samarbete med Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser utvecklar och driver Econef Sverige projektet för att förverkliga drömmen om ett nytt Barncenter och en bättre vardag för föräldralösa barn i Arusha-området.

Tomten där det nya centret byggs ligger vid foten av Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, se karta. Det första steget var att uppföra ett ekologiskt typhus, som sedan kommer kunna reproduceras för att bygga hela det nya barncentret. Huset blev färdigt i mars 2014 och nu planerar vi för nästa etapp som kommer att vara barnhemsdelen.

Se hela byggprocessen av det första huset från början till slut:

ETT HÅLLBART BARNCENTER

Målet med nya ECONEF Barncenter är att öka ECONEFs självständighet och minska beroendet från donatorer. Byggnaderna ska vara självförsörjande på elektricitet genom installering av solcellspaneler. System för regnvattensamling och naturlig ventilation är integrerade i byggnaderna som ska vara i stort sätt underhållsfria. I anslutning till byggnaderna kommer det finnas plats för djurhållning såsom höns och kor samt grönsaksland. Byggnaderna ska vara byggtekniskt enkla att uppföra, utan krav på någon särskild expertis eller kostsamma transporter. Lokala material och byggnadstradition är viktiga att ta hänsyn till för att uppnå detta.

Rumsfunktionerna är uppdelade i olika enheter. Närmast vägen ligger skolan som även andra barn i området kommer gå till. Skolan och barnhemsbyggnaden delar funktioner som lekplats, toaletter och bibliotek. Zonindelningen leder från det offentliga till det mest privata och tanken är att barnen ska få platser som de känner är sina egna, frånvända den delade skolan. Matsalen är uppdelad i två kök, ett för barnhem och skolbespisning och en del för lärar- och gästbostäderna. På kvällen kan alla dock samlas i en gemensam matsal under tak, med utsikt över Kilimanjaro i horisonten.

VATTEN

Det afrikanska baobabträdet har länge varit en tillgång för både djur och människor på savannen. Trädet blir ungefär 20 meter högt, men stammen kan bli uppåt 50 meter i diameter och har en unik egenskap som vattenreservoar. Stammen kan hålla upp till 120 000 liter vatten och klarar på så sätt de torra perioderna. Likt baobabträdets stam samlar alla byggnaderna in regnvatten i vattentankar som integreras i den arkitektoniska helheten. Det insamlade vattnet leds sedan vidare till olika funktioner såsom dusch och tvätt. Allt gråvatten och överskottsvattnet som byggnaderna samlar upp rinner sedan ut till odlingarna nedanför.

vatten

 

QE2A73881

BYGGMATERIAL

Det första prototyphuset byggs av tegelstenar som bränns med lokalt tillverkade pellets som består av spill från träindustrin. Med denna teknik undviker man att bränna tegelstenarna med vanligt virke, vilket förebygger skogsavverkning.

Takkonstruktion, fönster och dörrar är utformade av trä enligt lokal byggtradition. Delar av fasaden täcks med sisal, ett lokalt material som liknar bambu men är något tunnare och helt solid, och därmed lättare att montera.  Innertaket håller ett lager termisk massa som skydd mot den heta solen och kylan på natten. Fönsterluckorna av trä skyddar mot solinstrålning men släpper in rikligt med dagsljus.

QE2A74771

 

Se bildspel på barnen och det första huset på det nya centret: